top of page
Photo of Olle and Benita Strömberg in the museum

Olle Strömberg

Olle Strömberg, är en välkänd profil inom fotokretsar både på Åland samt internationellt. Grunden för Olles intresse, för fotografi, lades redan tidigt i hans barndom, då han på sin tio-årsdag (1957) fick en kamera som present av sina föräldrar. Därmed väcktes intresset för fotograferande och fototeknik och med tiden utvecklades även intresset att påbörja samlandet av fotografisk utrustning. Olles filmintresse väcktes däremot 1959 då han fick sin första 8 millimeters filmkamera.

Benita Strömberg

Benita Strömberg, hennes intresse för fotografi väcktes i och med äktenskapet till Olle. Hon har en tidigare bred kunskap inom museiverksamhet och Benita har införskaffat sig en stor kunskap inom fotografi. Det är de facto Benitas förtjänst att museet kom till, då hon gav Olle ett ultimatum, att antingen sluta samla eller också ställa ut samlingen för allmänheten. Det var så muséet började

På mitten av 1950-talet hade Olle lärt sig fototeknikens konst, i Hässleholms trakten, med hjälp av två läromästare: Sven Rosengren och Ove Gustavsson. Och i början av 1960-talet började Olle Strömberg att mera seriöst och systematiskt samla på fotografisk teknik. Med tiden kom denna samling att inrymma både kameror, mörkrumsteknik, TV-teknik och ljud- och inspelningsteknik. Denna samling finns idag bevarad på Ålands Fotografiska Museum vilket innefattar, för närvarande, mer än 16 000 objekt.

 

Ålands Fotografiska Museum startades i Kastelholms andelshandel den 9 juni 2001. Muséet öppnades av Ålands kulturminister Gun Carlsson och fotograf Sven Rosengren från Tyringe, Sverige. Tillsammans med sin fru, Benita Strömberg, grundade Olle och Benita Muséet och en del av samlingarna visades för första gången upp för allmänheten i Kastelholm och därmed blev äntligen en långt efterlängtad dröm verklig.

Därefter köpte de hantverksskolan, i Kastelholm, som de flyttade till på hösten 2007 och 2013 flyttade de därifrån för vidare utveckling och den 19 maj 2014 flyttades museet till Pålsböle i Finströms kommun, där det drygt 1000m2

stora museet idag är verksamt.

Det som utmärker museet är den unika samling som finns representerad. Museet redogör för fototeknikens utveckling genom historien och presenterar i stort sett allt det som krävs för att fotografera, filma, framkalla, bearbeta, samt förvaring av foton och film. Ålands Fotografiska Museum är en av de få platser i Europa, där inriktningen är att bevara och presentera fototeknikens utveckling, allt ifrån då det första fotografiet togs 1830 till dagens digitala utveckling.

Samlingen är unik samt internationellt erkänd, vilket också museets besökare frekvent vittnar om.

 

Museet har, alltsedan det grundades, hängivet drivits privat av Olle och Benita Strömberg.

År 2020 bildades Stiftelsen Ålands Fotografiska Museum, vars uppgift är att driva vidare museet i Olle och Benita Strömbergs anda. Motiverat av viljan och önskan att bevara Olles och Benitas livsverk även in i framtiden. Ett åtagande som kräver både hängivenhet och intresse, men också fyndighet.

 

Denna roll axlade Rasmus Olin sedan han blev musei-intendent för Ålands Fotografiska Museum, februari 2023, efter en lång bakgrund inom radio-, tv-, och tidning.

bottom of page