top of page

Ålands Fotografiska Museum s.r. 

Olle Strömberg, en välkänd profil i fotokretsar inte bara på Åland utan också internationellt, fick en kamera i 10-årspresent av sina föräldrar. Därmed var grunden lagd för intresset för fotograferande, fototeknik och med tiden samlande av fotografisk utrustning. 

 

Det som idag är Ålands Fotografiska Museum fick sin början redan i slutet av 1960-talet. Då började Olle Strömberg systematiskt samla fotografisk teknik på allvar. Samlingen omfattar idag inte enbart kameror, utan även mörkrumsteknik, TV-teknik, ljud- och inspelningsteknik finns representerat. 

 

Med tiden växte en dröm om att öppna ett museum, och Olle och hans fru Benita Strömberg påbörjade arbetet med att förverkliga drömmen, som blev verklighet år 2001 då en del av samlingarna visades upp i Sund Kastelholm på Åland. Då fick museet också sitt namn Ålands Fotografiska Museum. År 2014 flyttades museet till Finström Pålsböle. Museet, som idag omfattar över 16 000 föremål, visar i stort sett allt det som behövs för att fotografera, filma, framkalla, bearbeta och förvara foton och film. Samlingen är unik även internationellt sett vilket många besökare från hela världen vittnar om. Museet är en av få platser i Europa där inriktningen är att bevara fototeknikens utveckling alltsedan det första fotografiet togs på 1830-talet och fram till dagens digitala utveckling. Det finns kameror från de stora kameratillverkarna som Canon, Nikon, Hasselblad med flera. Den kunskap och hantverksskicklighet som behövdes för att framställa en kamera eller ett objektiv är ovärderlig och bör sparas för framtida generationer. 

 

Museet har under alla år hängivet drivits privat av Olle och Benita Strömberg. År 2020 togs ett stort steg i arbetet med att få museets verksamhet tryggad långt in i framtiden. Då bildades Stiftelsen Ålands Fotografiska Museum vars uppgift är att driva museet vidare i Olle och Benita Strömbergs anda, ett arbete som kräver såväl personella som ekonomiska resurser.

Olle_Benita.jpg
bottom of page